El recorregut dels meus impostos

1. La recaptació local

Es realitza a través d'impostos directes, principalment l'IBI, l'IAE, de taxes i preus públics del municipi —com els poliesportius municipals.

2. Altres fonts d'ingressos

El pressupost municipal inclou altres ingressos provinents, principalment, de l'Administració General de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, que són els encarregats de recaptar altres ingressos com l'IVA i o l'IRPF.

3. A què es destina?

L'ajuntament utilitza els diners recaptats, juntament amb altres fonts de finançament com el deute, per impulsar i mantenir els serveis públics i les infraestructures presents i futures de la ciutat.

Ingressos i despeses a l'Ajuntament de L'Hospitalet

Ingressos

Ingressos executats

Ingressos pressupostats

Despeses

Despeses executades

Despeses pressupostades

Any

Dades pressupostàries al

 • Total Executat
  • Ingressos

  • Despeses

 • Total Pressupostat
  • Ingressos

  • Despeses

Indicadors pressupostaris

El càlcul dels indicadors utilitza les xifres d'execució per als anys en què la liquidació està tancada, o el pressupost aprovat en cas contrari.

Fonts de les dades

Nota

 • Els ingressos i despeses que es mostren inclouen únicament a l'Ajuntament de L'Hospitalet.
 • L'ajust de la inflació es fa l'1 de gener de 2024. La taxa d'inflació anual és la mitjana de la taxa interanual dels dotze mesos de l'any.
 • Les dades d'execució fan referència al darrer dia del mes previ.